PORADNIA PRAWNA

wysokie obcasy
NAJBLIŻSZY DYŻUR PORADNI:
8
sie
PORADNIA PRAWNA
godz. 19.00, ul. Kulczyńskiego 14
Uwaga! Pomoc skierowana jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Rezerwujemy sobie prawo odmowy do udzielenia porady prawnej.
Poradnia nie pobiera opłat za świadczoną pomoc oraz nie przyjmuje zleceń komercyjnych. Szczegółowy regulamin funkcjonowania poradni zostanie udostępniony mailowo bądź osobiście, na prośbę zainteresowanej osoby.
wysokie obcasy
NAJBLIŻSZY DYŻUR PORADNI:
8
sie
PORADNIA PRAWNA
godz. 19.00, ul. Kulczyńskiego 14
Uwaga! Pomoc skierowana jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Rezerwujemy sobie prawo odmowy do udzielenia porady prawnej.
Poradnia nie pobiera opłat za świadczoną pomoc oraz nie przyjmuje zleceń komercyjnych. Szczegółowy regulamin funkcjonowania poradni zostanie udostępniony mailowo bądź osobiście, na prośbę zainteresowanej osoby.

W świetle prawa wszyscy jesteśmy równi, niezależnie od płci, koloru skóry czy zawodu. Prawo ma zapewnić nienaruszalność tej równości, jak również ma za zadanie określać granice wolności jednostki w taki sposób, aby nie naruszać wolności innych. Prawo ma być zrozumiałe i precyzyjne, aby każdy mógł się nim swobodnie posługiwać. Prawo ma szczególnie chronić najsłabszych i pomagać w dochodzeniu swoich racji.
Mimo tego masz wrażenie, że prawo nie jest jednak takie oczywiste?

Ustawy są napisane trudnym, niezrozumiałym językiem?

Nie wiesz gdzie szukać swoich praw jako konsument, najemca?

Otrzymujesz do podpisania nieprecyzyjnie skonstruowaną umowę i zastanawiasz się czy ją podpisać?

Jaki jest zakres uprawnień ZUS-u, Urzędów Skarbowych?

Te i inne pytania nie muszą dłużej pozostawać bez odpowiedzi! Pragniemy wyjść naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności, osobom potrzebującym porady prawnej. Jako Kościół DOM uruchomiliśmy poradnię prawną świadczącą bezpłatną pomoc prawną.

Chęć uzyskania porady prawnej można zgłaszać mailowo wysyłając opis swojej sprawy.

Zapraszamy również na dyżury poradni w co drugi poniedziałek miesiąca.

kontakt: poradniaprawna@koscioldom.pl

Zobacz inne spotkania