Wierzymy w każde słowo zapisane w Piśmie Świętym, uznając je za prawdy podyktowane przez nieomylnego Boga. Wierzymy, że Pismo Święte ma trafne zastosowanie w każdym dniu tygodnia, w każdej sytuacji, w jakiej się znajdujemy.

Wierzymy w Boga -Ojca, który nad życie pokochał wszystkich ludzi. Pokochał miłością wieczną. Jej potęga przekracza wszelki rozum

Wierzymy w Jezusa Chrystusa - Boga, którego śmierć stała się zapłatą za nasze/wasze wczorajsze, dzisiejsze i jutrzejsze przewinienia (grzechy).

Wierzymy w Jezusa Chrystusa, dla którego wszystko, co ludzkie, z wyjątkiem grzechu, nie jest obce, który zna smak radości, ale również bólu, smutku i odrzucenia.

Wierzymy w Jezusa Chrystusa, który jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi.

Wierzymy w Ducha Świętego, który jest Bogiem i naszym pocieszycielem na co dzień. Daje wyraźne wskazówki do życia, obdarowuje radością. Jego możliwości wspierania ludzi wierzących Jezusowi są niewyczerpane i nieograniczone.

Wierzymy, że każdy, kto szczerze wyzna, że jest grzesznikiem i poprosi Boga o przebaczenie, może z Nim nawiązać bliską relację - może mieć stuprocentową pewność zbawienia i gwarancję wiecznego życia po śmierci w niebie.

Wierzymy, że cuda np. uzdrowienie nie przeminęły i mają miejsce w XXI wieku. Wielu z nas tego doświadczyło.

Wierzymy, że życie naśladowcy Jezusa Chrystusa nie musi być nudne, pełne obaw, strachu i ograniczeń. Życie z Jezusem to pełnia wolności, nadziei i prawdziwych nadnaturalny spokój duszy.