• FUNDAMENTY

Dom musi mieć mocne fundamenty, aby stał niezachwianie. To fundamenty stanowią podstawę budowli. Gwarantują trwałość i odporność na burze.

DOM został zbudowany na bardzo głębokich, świadomych i przemyślanych fundamentach. Wierzymy, że one determinują stabilną i silną 'konstrukcję' DOMu.

WIARA

Osobista i głęboka relacja z Panem Bogiem stanowi sens naszego istnienia.

Pismo Święte uważamy za doskonałą instrukcję do każdej sfery życia.

Lubimy codziennie rozmawiać z Panem Bogiem tj. modlić się.

Rzym.: 1; 17

ROZWÓJ

W osobistą i głęboką relację z Panem Bogiem inwestujemy nieustannie i na różne sposoby. Poznanie Go to dopiero początek długiej przygody. Relacja musi dojrzewać, a na to potrzeba czasu i dyscypliny. Lubimy spotkania DOMowe.

Sami się uczymy, ale wiemy, że swoimi doświadczeniami z Panem Bogiem możemy inspirować innych tj. przekazywać nabyte doświadczenie dalej. Robimy to więc. To inwestycja w drugą osobę i jej wiarę. Lubimy ciekawe dyskusje.

1 Kor.: 11; 1

DZIELENIE SIĘ WIARĄ

Osobistą i głęboką relacją z Panem Bogiem dzielimy się ze znajomymi i sąsiadami, którzy jeszcze tej relacji nie zasmakowali. Ten fundament stanowił główną motywację do powstania DOMu. Lubimy wysyłać kartki świąteczne naszym sąsiadom.

Ew. Mat.: 28; 19

HOJNOŚĆ

Praktykujemy i promujemy hojność na wszelkich możliwych poziomach. Przykładem jest dla nas sam Pan Bóg, który oddał swojego Syna za nasze przewinienia. Talenty, uśmiech, finanse, umiejętności, czas, pomoc to jedynie przykłady dziedzin, gdzie uczymy się szczodrości i dawania z nadwyżką. Lubimy przynosić pyszne rzeczy na niedzielne śniadania.

2 Kor.: 9; 6 - 8

PRZYNALEŻNOŚĆ

Chcemy się czuć prawdziwymi DOMownikami, tymi, którzy mają wkład w kształtowanie DOMu. Preferujemy oddanie, zaangażowanie (czyt. wolontariat), uczestnictwo we wszystkim, co oferuje DOM, od selektywnego podejścia do aktywności DOMu, bycia obserwatorem lub jedynie biorcą. Lubimy weekendowe dyżury sprzątania DOMu.

Hebr.: 10; 24 - 25

WSPÓŁCZESNOŚĆ i JAKOŚĆ

DOM budujemy przy użyciu narzędzi i form, które są znane dzisiejszemu odbiorcy, którymi dzisiejszy odbiorca otacza się na co dzień. Lubimy facebook'a.

Budujemy przy użyciu języka, który jest zrozumiały, klarowny i użyteczny na co dzień.

DOM budujemy z najlepszych możliwych środków, na jakie pozwala nasza własna hojność. Staramy się, by każdą aktywność (od czystości, przez śniadanie, po niedzielne kazanie) charakteryzowała najlepsza możliwa jakość. Aktywności ukierunkowane na Pana Boga wymagają materiałów najlepszego gatunku.

1 Kor.: 9; 20 - 23

RELACJE

W dobie deficytu bezinteresownych więzi, umacniamy fundament trwałych i mocnych relacji. Chcemy odpowiadać na potrzeby ludzi borykających się z samotnością czy odrzuceniem. Lubimy pikniki nad Wisłą.

Ew. Jana.: 13; 34 - 35

INTEGRALNOŚĆ i AKCEPTACJA

Chcemy się czuć naturalnie, sobą, bez udawania i nakładania masek.

Uczymy się nie osądzać, nie oceniać.

DOM budujemy na fundamencie otwartości i przyjmowania osoby taką, jaką ona jest, niezależnie od 'bagażu' doświadczeń, jaki dźwiga. Lubimy szczerze rozmawiać.

Ew. Jana: 13; 34

WDZIĘCZNOŚĆ

Wiedząc, że narzekanie wkrada się do naszego języka mimochodem, świadomie promujemy postawę dziękowania i zadowolenia z tego, co mamy. Każdy dzień obfituje w małe i duże rzeczy, za które możemy wyrazić wdzięczność Panu Bogu i sobie nawzajem. Uczymy się tego. Lubimy dziękować. Lubimy wypowiadać słowa, które dodają otuchy.

1 Tes.: 5; 18